Projektni tim
BOOST novosti
BOOST rezultati

Vere Montis

NVO VERE MONTIS je osnovana sa ciljem:

  • Promicanja civilnog društva i ljudskih prava s naglaskom na sport i aktivnosti vezane uz sport i sportski odgoj.
  • Održivi razvoj tjelesnog odgoja i sporta.
  • Izrada, provedba i koordinacija nacionalnih i međunarodnih projekata i programa razvoja sporta i tjelesnog odgoja.
  • Poboljšanje zdravlja, tjelesne kondicije i sportske kulture građana, s prioritetom problema mladih.
  • Razvoj obrazovanja u tjelesnoj kulturi i sportu i kroz sport te neformalno trajno obrazovanje u području sporta, stručnog usavršavanja, poslovanja i poduzetništva. Osobito promicanje dualne karijere bivših sportaša, ravnopravnost spolova, afirmacija prava i integracije u društvo osoba s invaliditetom; podizanje svijesti i promicanje kvalitete života kroz promicanje sporta u životu mladih i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zalaganje za ekologiju i održivi razvoj te borbu protiv svih oblika ovisnosti i dopinga; Neformalno obrazovanje i mobilnost trenera i administrativnog osoblja iz sportskih klubova; volontiranje itd.

Menadžerski tim i osnivači VERE MONTIS-a su bivši sportaši i voditelji lokalnih i nacionalnih sportskih saveza iz Hrvatske, zatim stručnjaci Doc.dr.sc iz područja menadžmenta i Professor emeritus iz područja kineziologije i medicine. U mogućnosti smo osigurati pravilnu provedbu projekata i pridržavati se svih faza projektnih aktivnosti, obrazovnih i istraživačkih aktivnosti te aktivnosti širenja informacija. Možemo ugostiti bilo kakve događaje i kampanje, povezane s tjelesnom aktivnošću, aktivnim životom, sportskim događanjima, neformalnim obrazovanjem i još mnogo toga. Tokom trajanja projekta podržavat ćemo organizaciju sastanaka, događanja kao i razvoj metodologije i sadržaja, oglašavanje i kampanje vidljivosti


Web stranica Vere Montis