Projektni tim
BOOST novosti
BOOST rezultati

BOOST izvori

Brzo promjenjivo društvo u kojem živimo i svjetska transformacija uočena u posljednjem desetljeću donose nove obrazovne trendove, povećane potrebe i zahtjeve tržišta rada i prilagodljivost obrazovnih mogućnosti, posebno tokom biosigurnosnih hitnih situacija kao što je pandemija COVID-19. Nova stvarnost zahtijeva vještine i znanja koja nadilaze samu specifičnu profesiju i dovode do sve veće potrebe za razvojem visoke razine posjedovanja transverzalnih vještina u trenutnim obrazovnim opcijama, uključujući i one za razvoj mladih. „Transverzalne vještine su one za koje se obično smatra da nisu specifično povezane s određenim poslom, zadatkom, akademskom disciplinom ili područjem znanja, već kao vještine koje se mogu koristiti u velikom broju situacija i radnih okruženja” (IBE 2013.). “Ove vještine su sve više tražene za učenike kako bi se uspješno prilagodili promjenama i vodili smislene i produktivne živote” (UNESCO UNEVOC). Specifičan problem kojim se bavi ovaj projekt je osnaživanje razvoja transverzalnih vještina kod mladih putem posebno dizajniranih alata za e-učenje koji će naglasiti važnost transverzalnih vještina koje su ključne za učinkovit i ciljano usmjeren osobni i profesionalni razvoj mladih ljudi u EU.

Danas ljudi moraju biti opremljeni različitim vještinama, od osnovnih vještina, kao što su pismenost, računanje i digitalno, do strukovnih ili tehničkih vještina, kao i poduzetničkih vještina i transverzalnih vještina, kao što su strani jezici ili osobni razvoj i učenje učenja.

Europa se danas suočava s nizom izazova:
•Zeleni i digitalni prijelazi preoblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo te zahtijevaju promjenu u skupovima vještina kako bi smo iskoristili svoj puni potencijal.
•Demografske promjene zahtijevaju od Europe da iskoristi sve svoje talente i raznolikost. U isto vrijeme, to će također stvoriti nove prilike za radna mjesta u gospodarstvima srebra i skrbi.
•Pandemija COVID-19 učinila je rad na daljinu i učenje na daljinu stvarnošću za milijune ljudi u EU-u i otkrila ograničenja naše digitalne spremnosti. Pandemija je također negativno uticala na mogućnosti zapošljavanja za mnoge.
•Previše ljudi ne može naći posao jer nemaju odgovarajuće vještine ili rade poslove koji ne odgovaraju njihovim talentima.
•Istovremeno, 40% poslodavaca ne može pronaći ljude s pravim vještinama da popune svoja slobodna radna mjesta; a premalo ljudi ima skup vještina i podršku da bi osnivanje vlastitog posla smatralo realnim putem.
•Neprihvatljivo visok udio Europljana – svaki peti – ima problema s čitanjem i pisanjem, a još ih više ima loše računske i digitalne vještine.
•Iako bi svatko trebao imati priliku redovito nadograđivati svoje vještine – samo 4 od 10 odraslih osoba sudjeluje u učenju.
Europska agenda vještina od 1. Jula 2020. postavlja petogodišnji akcijski plan s 12 radnji za pomoć u opremanju ljudi u Europi boljim vještinama. Preporuke za pojedine zemlje koje se odnose na razvoj vještina svake se godine upućuju velikom broju država članica kako bi se usmjerile njihove nacionalne politike, a financiranje EU-a pomaže u provedbi nacrta politika u praksi (EK).

U ovom odjeljku možete pronaći različite članke, istraživanja, politike, analize i perspektive vezane uz transverzalni razvoj vještina:Files